Kodukord

LAHE HUVIKOOLI KODUKORD

 1. Õppetööd korraldatakse Lahe Huvikooli õppekava alusel.
 2. Õppeperiood Lahe Huvikoolis kestab septembrist maini.
 3. Riiklikel pühadel ja koolivaheaegadel õppetunde ei toimu.
 4. Lahe Huvikool ei asenda õppetundi, millest õppija on puudunud.
 5. Lahe Huvikool võimaldab huvialaõppe kohast tegevust/õpet õppekavas määratud mahus; kindlustab järelevalve õppija tegevuse ja ohutuse üle huvikoolis viibimise ajal; esitab arve õppetasu kohta; teatab õppija huvikooli nimekirjast välja arvamisest; informeerib õppija lapsevanemat õppekorraldustest ja selle muudatustest ja õppetasust.
 6. Õppija lapsevanem järgib huvikooli kodukorda; tasub õppetasu arve alusel märgitud kuupäevaks.
 7. Õppija lahkumisel huvikoolist esitab lapsevanem kirjaliku avalduse vähemalt 30 päeva enne lahkumist, vastasel korral kohustub lapsevanem maksma õppetasu terve kuu eest.
 8. Õppetasu ei muudeta õppeperioodi kestel.
 9. Õppija puudumine tundidest ei vabasta õppetasu maksmise kohustusest (v.a erijuhud).
 10. Lahe Huvikool arvab õppija huvikooli nimekirjas välja:
  1. huvikooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumise korral;
  2. õppetasu võlgnevuse korral.

Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele. Koostöö lapsevanemaga on väga tähtis, sest vanem on kõige parem asjatundja oma lapse suhtes. Ärge kartke pöörduda huviringi juhendaja poole abi ja nõu saamiseks.