Õppekorraldus

Eelkool 5-7.aastastele lastele

Eelkool on mõeldud kõikidele 5-7.aastastele lastele, kes soovivad aasta enne kooliminekut selleks ettevalmistusi teha. 

Õppekorraldus

Eelkooli õppetöö toimub üks kord nädalas.

Eelkooli ühe rühma suurus on kuni 15 õpilast, et õpetaja jõuaks iga lapseni.

Õppemaks on 50€ kuus. Hind sisaldab kõiki õppematerjale (v.a kirjutusvahendid).

2021/2022. õppeaasta tunnid toimuvad:

* Muraste Kooli ruumides esmaspäeviti, kell 16.00-18.30.

* Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi ruumides teisipäeviti või neljapäeviti kell 16.00-18.30.

* Laulasmaa Kooli ruumides teisipäeviti kell 16.00-18.30.

* Keila Kooli ruumides kolmapäeviti kell 16.00-18.30.

 

Õppesisu

Eelkoolis tutvustatavad ja arendatavad valdkonnad:

– Keele ja kõne õpetus
– Käelise tegevuse õpetus
– Loodusõpetus
– Lugemise ja kirjutamise õpetus
– Matemaatika õpetus
– Sotsiaalse keskkonna õpetus
– Tervise ja ohutuse õpetus
– Turvalise liiklemise õpetus

Eesmärgid

  • Aidata lapsel kooliga kohaneda.
  • Luua aktiivset positiivset suhtumist teadmiste ja kogemuste omandamisse.
  • Korrastada olemasolevaid teadmisi põhiainevaldkondades.
  • Arendada tunnustatud käitumisnormidele vastavat käitumisoskust.
  • Anda positiivne kooli- ja õpikogemus, et luua valmisolek ja soov koolis olla.